Tag: S8JC

S8JC-Z35005CD

S8JC-Z35005CD Bộ nguồn 350W-50A, đầu vào 200-240 VAC đầu ra 05VDC Nguồn cấp 200~240VAC (185~264VAC), 50/60Hz. Điện áp ngỏ ra:  05VDC ±10%. Vỏ sắt gắn DIN rail Bảo vệ quá dòng, quá áp Catalog tiếng anh S8JC

Permanent link to this article: https://banbientan.com/s8jc-z35005cd/

S8JC-Z10012CD

S8JC-Z10012CD Bộ nguồn 100W-8.5A, đầu vào 200-240 VAC đầu ra 12VDC Nguồn cấp 200~240VAC (185~264VAC), 50/60Hz. Điện áp ngỏ ra:  12VDC ±10%. Vỏ sắt gắn DIN rail Bảo vệ quá dòng, quá áp Catalog tiếng anh S8JC

Permanent link to this article: https://banbientan.com/s8jc-z10012cd/

S8JC-ZS35005CD-AC2

S8JC-ZS35005CD-AC2 Bộ nguồn 350W-60A, đầu vào 200-240 VAC đầu ra 05VDC Nguồn cấp 200~240VAC (185~264VAC), 50/60Hz. Điện áp ngỏ ra:  05VDC ±10%. Vỏ sắt gắn DIN rail Bảo vệ quá dòng, ngắn mạch, quá áp, tự động khởi động lại. Không cho phép kết nối song song hoặc nối tiếp các nguồn cùng công suất …

XEM CHI TIẾT »

Permanent link to this article: https://banbientan.com/s8jc-zs35005cd-ac2/

S8JC-ZS15005CD-AC2

S8JC-ZS15005CD-AC2 Bộ nguồn 150W-30A, đầu vào 200-240 VAC đầu ra 05VDC Nguồn cấp 200~240VAC (185~264VAC), 50/60Hz. Điện áp ngỏ ra:  05VDC ±10%. Vỏ sắt gắn DIN rail Bảo vệ quá dòng, ngắn mạch, quá áp, tự động khởi động lại. Không cho phép kết nối song song hoặc nối tiếp các nguồn cùng công suất …

XEM CHI TIẾT »

Permanent link to this article: https://banbientan.com/s8jc-zs15005cd-ac2/

S8JC-ZS15012CD-AC2

S8JC-ZS15012CD-AC2 Bộ nguồn 150W-12.5A, đầu vào 200-240 VAC đầu ra 12VDC Nguồn cấp 200~240VAC (185~264VAC), 50/60Hz. Điện áp ngỏ ra:  12VDC ±10%. Vỏ sắt gắn DIN rail Bảo vệ quá dòng, ngắn mạch, quá áp, tự động khởi động lại. Không cho phép kết nối song song hoặc nối tiếp các nguồn cùng công suất …

XEM CHI TIẾT »

Permanent link to this article: https://banbientan.com/s8jc-zs15012cd-ac2/

S8JC-Z03505CD

S8JC-Z03505CD Bộ nguồn 35W-7A, đầu vào 200-240 VAC đầu ra 05VDC Nguồn cấp 200~240VAC (185~264VAC), 50/60Hz. Điện áp ngỏ ra:  05VDC ±10%. Vỏ sắt gắn DIN rail Bảo vệ quá dòng, quá áp Catalog tiếng anh S8JC

Permanent link to this article: https://banbientan.com/s8jc-z03505cd/

S8JC-ZS10005CD-AC2

S8JC-ZS10005CD-AC2 Bộ nguồn 100W-8.5A, đầu vào 200-240 VAC đầu ra 12VDC Nguồn cấp 200~240VAC (185~264VAC), 50/60Hz. Điện áp ngỏ ra:  12VDC ±10%. Vỏ sắt gắn DIN rail Bảo vệ quá dòng, ngắn mạch, quá áp, tự động khởi động lại. Không cho phép kết nối song song hoặc nối tiếp các nguồn cùng công suất …

XEM CHI TIẾT »

Permanent link to this article: https://banbientan.com/s8jc-zs10005cd-ac2-2/

S8JC-Z10005CD

S8JC-Z10005CD Bộ nguồn 100W-20A, đầu vào 200-240 VAC đầu ra 05VDC Nguồn cấp 200~240VAC (185~264VAC), 50/60Hz. Điện áp ngỏ ra:  05VDC ±10%. Vỏ sắt gắn DIN rail Bảo vệ quá dòng, quá áp Catalog tiếng anh S8JC

Permanent link to this article: https://banbientan.com/s8jc-z10005cd-2/

S8JC-ZS05012CD-AC2

S8JC-ZS05012CD-AC2 Bộ nguồn 50W-4.2A, đầu vào 200-240 VAC đầu ra 12VDC Nguồn cấp 200~240VAC (185~264VAC), 50/60Hz. Điện áp ngỏ ra:  12VDC ±10%. Vỏ sắt gắn DIN rail Bảo vệ quá dòng, ngắn mạch, quá áp, tự động khởi động lại. Không cho phép kết nối song song hoặc nối tiếp các nguồn cùng công suất …

XEM CHI TIẾT »

Permanent link to this article: https://banbientan.com/s8jc-zs05012cd-ac2/

S8JC-ZS35024CD-AC2

S8JC-ZS35024CD-AC2 Bộ nguồn 350W-14.6A, đầu vào 200-240 VAC đầu ra 24VDC Nguồn cấp 200~240VAC (185~264VAC), 50/60Hz. Điện áp ngỏ ra:  24VDC ±10%. Vỏ sắt gắn DIN rail Bảo vệ quá dòng, ngắn mạch, quá áp, tự động khởi động lại. Không cho phép kết nối song song hoặc nối tiếp các nguồn cùng công suất …

XEM CHI TIẾT »

Permanent link to this article: https://banbientan.com/s8jc-zs35024cd-ac2/

S8JC-Z15005CD

S8JC-Z15005CD Bộ nguồn 150W-30A, đầu vào 200-240 VAC đầu ra 05VDC Nguồn cấp 200~240VAC (185~264VAC), 50/60Hz. Điện áp ngỏ ra:  05VDC ±10%. Vỏ sắt gắn DIN rail Bảo vệ quá dòng, quá áp Catalog tiếng anh S8JC

Permanent link to this article: https://banbientan.com/s8jc-z15005cd/

S8JC-Z35024CD

S8JC-Z35024CD Bộ nguồn 350W-14.6A, đầu vào 200-240 VAC đầu ra 24VDC Nguồn cấp 200~240VAC (185~264VAC), 50/60Hz. Điện áp ngỏ ra:  24VDC ±10%. Vỏ sắt gắn DIN rail Bảo vệ quá dòng, quá áp Catalog tiếng anh S8JC

Permanent link to this article: https://banbientan.com/s8jc-z35024cd/

S8JC-ZS35012CD-AC2

S8JC-ZS35012CD-AC2 Bộ nguồn 350W-29A, đầu vào 200-240 VAC đầu ra 12VDC Nguồn cấp 200~240VAC (185~264VAC), 50/60Hz. Điện áp ngỏ ra:  12VDC ±10%. Vỏ sắt gắn DIN rail Bảo vệ quá dòng, ngắn mạch, quá áp, tự động khởi động lại. Không cho phép kết nối song song hoặc nối tiếp các nguồn cùng công suất …

XEM CHI TIẾT »

Permanent link to this article: https://banbientan.com/s8jc-zs35012cd-ac2/

S8JC-ZS10012CD-AC2

S8JC-ZS10012CD-AC2 Bộ nguồn 50W-2.1A, đầu vào 200-240 VAC đầu ra 24VDC Nguồn cấp 200~240VAC (185~264VAC), 50/60Hz. Điện áp ngỏ ra:  24VDC ±10%. Vỏ sắt gắn DIN rail Bảo vệ quá dòng, ngắn mạch, quá áp, tự động khởi động lại. Không cho phép kết nối song song hoặc nối tiếp các nguồn cùng công suất …

XEM CHI TIẾT »

Permanent link to this article: https://banbientan.com/s8jc-zs10012cd-ac2/

S8JC-Z15012CD

S8JC-Z15012CD Bộ nguồn 150W-12.5A, đầu vào 200-240 VAC đầu ra 12VDC Nguồn cấp 200~240VAC (185~264VAC), 50/60Hz. Điện áp ngỏ ra:  12VDC ±10%. Vỏ sắt gắn DIN rail Bảo vệ quá dòng, quá áp Catalog tiếng anh S8JC

Permanent link to this article: https://banbientan.com/s8jc-z15012cd/

0948.956.835