S8JC-Z35005CD

S8JC-Z35005CD Bộ nguồn 350W-50A, đầu vào 200-240 VAC đầu ra 05VDC Nguồn cấp 200~240VAC (185~264VAC), 50/60Hz. Điện áp ngỏ ra:  05VDC ±10%. Vỏ sắt gắn DIN rail Bảo vệ quá dòng, quá áp Catalog tiếng anh … Đọc tiếp

S8JC-Z10012CD

S8JC-Z10012CD Bộ nguồn 100W-8.5A, đầu vào 200-240 VAC đầu ra 12VDC Nguồn cấp 200~240VAC (185~264VAC), 50/60Hz. Điện áp ngỏ ra:  12VDC ±10%. Vỏ sắt gắn DIN rail Bảo vệ quá dòng, quá áp Catalog tiếng anh … Đọc tiếp

S8JC-ZS35005CD-AC2

S8JC-ZS35005CD-AC2 Bộ nguồn 350W-60A, đầu vào 200-240 VAC đầu ra 05VDC Nguồn cấp 200~240VAC (185~264VAC), 50/60Hz. Điện áp ngỏ ra:  05VDC ±10%. Vỏ sắt gắn DIN rail Bảo vệ quá dòng, ngắn mạch, quá áp, tự động khởi động lại. Không … Đọc tiếp

S8JC-ZS15005CD-AC2

S8JC-ZS15005CD-AC2 Bộ nguồn 150W-30A, đầu vào 200-240 VAC đầu ra 05VDC Nguồn cấp 200~240VAC (185~264VAC), 50/60Hz. Điện áp ngỏ ra:  05VDC ±10%. Vỏ sắt gắn DIN rail Bảo vệ quá dòng, ngắn mạch, quá áp, tự động khởi động lại. Không … Đọc tiếp

S8JC-ZS15012CD-AC2

S8JC-ZS15012CD-AC2 Bộ nguồn 150W-12.5A, đầu vào 200-240 VAC đầu ra 12VDC Nguồn cấp 200~240VAC (185~264VAC), 50/60Hz. Điện áp ngỏ ra:  12VDC ±10%. Vỏ sắt gắn DIN rail Bảo vệ quá dòng, ngắn mạch, quá áp, tự động khởi động … Đọc tiếp