Tag: Phản xạ Trong Toàn phần

Phản xạ Trong Toàn phần

Nền tảng của tất cả công nghệ cáp quang là khả năng ánh sáng, trong điều kiện đặc biệt, di chuyển một khoảng cách đáng kể trong phạm vi môi trường truyền dẫn, theo một đường dẫn hơi cong hoặc thắt nút! Một trong những báo cáo sớm nhất về hiện tượng tự nhiên này …

XEM CHI TIẾT »

Permanent link to this article: https://banbientan.com/phan-xa-trong-toan-phan/

Gọi
Địa Chỉ