Tag: N8

H3BH-N8 AC220V S

H3BH-N8 AC220V S Bộ định thời gian OFF, 8 chân tròn, analog Thời gian cài đặt: 0.05 ~ 12 giây Độ chính xác: ±0.3% FS max. (±0.3%±10 ms in a range of 1.2 s) Sai số cài đặt: ±5% FS ±0.05 s max. Tiêu chuẩn: UL508, CSA C22.2 No.14 Tài liệu tiếng anh H3BA

Permanent link to this article: https://banbientan.com/h3bh-n8-ac220v-s/

H3BF-N8 AC220V

H3BF-N8 AC220V Bộ định thời gian hai kim, 8 chân tròn, analog Độ chính xác: ±0.3% FS max. (±0.3%±10 ms in a range of 1.2 s) Sai số cài đặt: ±5% FS ±0.05 s max. Ngõ ra: SPDT (time-limit) and switchable SPDT (time-limit instantaneous) Tiêu chuẩn: UL508, CSA C22.2 No.14 Tài liệu tiếng anh H3BA

Permanent link to this article: https://banbientan.com/h3bf-n8-ac220v/

H3BH-N8 AC220V M

H3BH-N8 AC220V M Bộ định thời gian OFF, 8 chân tròn, analog Thời gian cài đặt: 0.05 ~ 12 phút Độ chính xác: ±0.3% FS max. (±0.3%±10 ms in a range of 1.2 s) Sai số cài đặt: ±5% FS ±0.05 s max. Tiêu chuẩn: UL508, CSA C22.2 No.14 Tài liệu tiếng anh H3BA

Permanent link to this article: https://banbientan.com/h3bh-n8-ac220v-m/

0948.956.835