Cảm biến tiệm cận – Thuật ngữ, cách đấu dây

Các Thuật Ngữ Thường Sử Dụng 1. Vật Chuẩn (Standard Object): Một vật được xem là vật chuẩn nếu hình dạng, vật liệu,  kích cỡ, v.v.v… của vật phải phù hợp để phát huy được các đặt tính kỹ thuật của sensor. 2. Khoảng Cách Cài Đặt (Detecting Distance): Là khoảng cách từ bề mặt cảm…..

0948.956.835Chat Zalo