K8AB-PW2 380/480VAC

K8AB-PW2 380/480VAC Rơ le Bảo vệ Quá điện áp/ không đủ điện áp Bảo vệ nguồn 3 pha 3 dây hoặc 4 dây: Quá điện áp, không đủ điện áp. Các rơle đầu ra: Hai rơle SPDT Đặt mức hoạt động Đặt thời gian hoạt động Đặt riêng ngưỡng trên/ ngưỡng dưới (các đầu ra riêng) Chọn…..

0948.956.835Chat Zalo