K3MA-L 24VAC/VDC

K3MA-L 24VAC/VDC Điện áp cung cấp: 24VAC/VDC Đầu ra: không. Loại đầu vào: Cặp nhiệt: K,J,T,E,L,U,N,R,S,B; Nhiệt trở kháng bạch kim : JPt100, Pt100 Độ chính xác chỉ thị (ở23±5 oC) (Xem phần lưu ý): – Cặp nhiệt: (±0,5% của giá trị chỉ thị hoặc ±1oC, bất cứ cái nào lớn hơn) ± tối đa 1 chữ số. –…..

K3MA-F 100-240VAC

K3MA-F 100-240VAC Điện áp nguồn: 100 – 240 VAC Đầu ra: không. Tín hiệu đầu vào: – Tiếp điểm không điện áp (tối đa 30Hz, xung bật / tắt, độ rộng tối thiểu 15ms) – Xung điện áp (tối đa 5 kHz, xung bật / tắt độ rộng tối thiểu 90µs, điện áp bật: 4,5 tới…..

K3MA-J-A2 100-240VAC

K3MA-J-A2 100-240VAC Nguồn cấp: 100 – 240 VAC Tín hiệu đầu vào:  Dòng / áp DC (0 tới 20 mA, 4 tới 20 mA, 0 tới 5 V, 1 tới 5V, ±5 V, ±10 V) Đầu ra: 2 đầu ra tiếp điểm rơ le (SPST-NO) Tải định mức 5 A ở 250VAC, 5 A ở 30VDC, Tuổi thọ…..

K3MA-F 24VAC/VDC

K3MA-F 24VAC/VDC Điện áp nguồn: 24VAC/VDC Đầu ra: không. Tín hiệu đầu vào: – Tiếp điểm không điện áp (tối đa 30Hz, xung bật / tắt, độ rộng tối thiểu 15ms) – Xung điện áp (tối đa 5 kHz, xung bật / tắt độ rộng tối thiểu 90µs, điện áp bật: 4,5 tới 30V / điện…..

K3MA-L 100-240VAC

K3MA-L 100-240VAC Điện áp cung cấp: 100 tới 240 VAC Đầu ra: không. Loại đầu vào: Cặp nhiệt: K,J,T,E,L,U,N,R,S,B; Nhiệt trở kháng bạch kim : JPt100, Pt100 Độ chính xác chỉ thị (ở23±5 oC) (Xem phần lưu ý): – Cặp nhiệt: (±0,5% của giá trị chỉ thị hoặc ±1oC, bất cứ cái nào lớn hơn) ± tối đa 1…..

K3MA-L-C 100-240VAC

K3MA-L-C 100-240VAC Điện áp cung cấp: 100 tới 240 VAC Đầu ra: 1 đầu ra tiếp điểm rơ le (SPDT) Tải định mức 5 A ở 250VAC, 5 A ở 30VDC, Tuổi thọ cơ  tối thiểu 20.000.000 lần (tần số đóng mở 1.200 lần / phút) Loại đầu vào: Cặp nhiệt: K,J,T,E,L,U,N,R,S,B; Nhiệt trở kháng bạch kim : JPt100, Pt100…..

K3MA-F-A2 24VAC/VDC

K3MA-F-A2 24VAC/VDC Điện áp nguồn: 24VAC/VDC Đầu ra: Rơ le  2 SPST-NO, Tải định mức 5 A ở 250VAC, 5 A ở 30VDC, Tuổi thọ cơ  tối thiểu 5.000.000 lần (tần số đóng mở 1.200 lần / phút) Tín hiệu đầu vào: – Tiếp điểm không điện áp (tối đa 30Hz, xung bật / tắt, độ rộng tối thiểu…..

0948.956.835Chat Zalo