K33-FLK3B

Truyền tin (RS-485) + nguồn sensor (10 VDC +/-5%, 100 mA Tài liệu tiếng việt k3hb-v Chú ý: 1. CPB chỉ có thể kết hợp với các đầu ra rơle. 2. Bộ chỉ thị chỉ có thể dùng được với một trong các phụ kiện sau: Truyền tin RS-232C/RS-485, đầu ra tuyến tính hoặc truyền…..

K33-FLK1B

Truyền tin (RS-232C) + nguồn sensor (10 VDC +/- 5%, 100 mA) Tài liệu tiếng việt k3hb-v Chú ý: 1. CPB chỉ có thể kết hợp với các đầu ra rơle. 2. Bộ chỉ thị chỉ có thể dùng được với một trong các phụ kiện sau: Truyền tin RS-232C/RS-485, đầu ra tuyến tính hoặc…..

K33-L1B

Đầu ra dòng tuyến tính (DC0(4) – 20mA) + nguồn sensor (10 VDC +/-5%, 100 mA) Tài liệu tiếng việt k3hb-v Chú ý: 1. CPB chỉ có thể kết hợp với các đầu ra rơle. 2. Bộ chỉ thị chỉ có thể dùng được với một trong các phụ kiện sau: Truyền tin RS-232C/RS-485, đầu…..

K33-CPB

Đầu ra rơle (PASS: SPDT) + nguồn sensor (10VDC +/-5%, 100mA) Tài liệu tiếng việt k3hb-v Chú ý: 1. CPB chỉ có thể kết hợp với các đầu ra rơle. 2. Bộ chỉ thị chỉ có thể dùng được với một trong các phụ kiện sau: Truyền tin RS-232C/RS-485, đầu ra tuyến tính hoặc truyền…..

0948.956.835Chat Zalo