FRECON FR200-4T-075G/090P

Biến tần Frecon FR200-4T-075G/090P Công suất: 75/90kW, 3 pha 380V   Tài liệu biến tần Frecon FR200 Series Tài liệu tiếng Việt  Frecon Biến tần Fr200 điền khiển Vector Loại 3 pha  220V Công suất  0.75 ~75kW Loại 3 pha 380V … Đọc tiếp

FRECON FR200-4T-055G/075P

Biến tần Frecon FR200-4T-055G/075P Công suất: 55/75kW, 3 pha 380V   Tài liệu biến tần Frecon FR200 Series Tài liệu tiếng Việt  Frecon Biến tần Fr200 điền khiển Vector Loại 3 pha  220V Công suất  0.75 ~75kW Loại 3 pha 380V … Đọc tiếp

FRECON FR200-4T-045G/055P

Biến tần Frecon FR200-4T-045G/055P Công suất: 45/55kW, 3 pha 380V   Tài liệu biến tần Frecon FR200 Series Tài liệu tiếng Việt  Frecon Biến tần Fr200 điền khiển Vector Loại 3 pha  220V Công suất  0.75 ~75kW Loại 3 pha 380V … Đọc tiếp

FRECON FR200-4T-037G/045P

Biến tần Frecon FR200-4T-037G/045P Công suất: 37/45kW, 3 pha 380V   Tài liệu biến tần Frecon FR200 Series Tài liệu tiếng Việt  Frecon Biến tần Fr200 điền khiển Vector Loại 3 pha  220V Công suất  0.75 ~75kW Loại 3 pha 380V … Đọc tiếp

FRECON FR200-4T-030G/037PB

Biến tần Frecon FR200-4T-030G/037PB Công suất: 30/37kW, 3 pha 380V   Tài liệu biến tần Frecon FR200 Series Tài liệu tiếng Việt  Frecon Biến tần Fr200 điền khiển Vector Loại 3 pha  220V Công suất  0.75 ~75kW Loại 3 pha 380V … Đọc tiếp