Tag: Frecon FR100-2S-0.7B

FRECON FR200-4T-075G/090P

Biến tần Frecon FR200-4T-075G/090P Công suất: 75/90kW, 3 pha 380V   Tài liệu biến tần Frecon FR200 Series Tài liệu tiếng Việt  Frecon Biến tần Fr200 điền khiển Vector Loại 3 pha  220V Công suất  0.75 ~75kW Loại 3 pha 380V Công suất 0.75 ~710kW Biến tần FR200 sử dụng khái niệm thiết kế tùy chỉnh tiên …

XEM CHI TIẾT »

Permanent link to this article: https://banbientan.com/frecon-fr200-4t-075g090p/

FRECON FR200-4T-055G/075P

Biến tần Frecon FR200-4T-055G/075P Công suất: 55/75kW, 3 pha 380V   Tài liệu biến tần Frecon FR200 Series Tài liệu tiếng Việt  Frecon Biến tần Fr200 điền khiển Vector Loại 3 pha  220V Công suất  0.75 ~75kW Loại 3 pha 380V Công suất 0.75 ~710kW Biến tần FR200 sử dụng khái niệm thiết kế tùy chỉnh tiên …

XEM CHI TIẾT »

Permanent link to this article: https://banbientan.com/frecon-fr200-4t-055g075p/

FRECON FR200-4T-045G/055P

Biến tần Frecon FR200-4T-045G/055P Công suất: 45/55kW, 3 pha 380V   Tài liệu biến tần Frecon FR200 Series Tài liệu tiếng Việt  Frecon Biến tần Fr200 điền khiển Vector Loại 3 pha  220V Công suất  0.75 ~75kW Loại 3 pha 380V Công suất 0.75 ~710kW Biến tần FR200 sử dụng khái niệm thiết kế tùy chỉnh tiên …

XEM CHI TIẾT »

Permanent link to this article: https://banbientan.com/frecon-fr200-4t-045g055p/

FRECON FR200-4T-037G/045P

Biến tần Frecon FR200-4T-037G/045P Công suất: 37/45kW, 3 pha 380V   Tài liệu biến tần Frecon FR200 Series Tài liệu tiếng Việt  Frecon Biến tần Fr200 điền khiển Vector Loại 3 pha  220V Công suất  0.75 ~75kW Loại 3 pha 380V Công suất 0.75 ~710kW Biến tần FR200 sử dụng khái niệm thiết kế tùy chỉnh tiên …

XEM CHI TIẾT »

Permanent link to this article: https://banbientan.com/frecon-fr200-4t-037g045p/

FRECON FR200-4T-030G/037PB

Biến tần Frecon FR200-4T-030G/037PB Công suất: 30/37kW, 3 pha 380V   Tài liệu biến tần Frecon FR200 Series Tài liệu tiếng Việt  Frecon Biến tần Fr200 điền khiển Vector Loại 3 pha  220V Công suất  0.75 ~75kW Loại 3 pha 380V Công suất 0.75 ~710kW Biến tần FR200 sử dụng khái niệm thiết kế tùy chỉnh tiên …

XEM CHI TIẾT »

Permanent link to this article: https://banbientan.com/frecon-fr200-4t-030g037pb/

FRECON FR100-4T-4.0B

Biến tần Frecon  FR100-4T-4.0B Công suất 4.0kW 3pha 380V     Tài liệu tiếng Việt FR100 Frecon Tài liệu tiếng Anh biến tần Frecon FR 100 Loại vào 1 pha 220V ra 3 pha 220V: 0.2 ~2.2kW Loại vào 3 pha 380V ra 3 pha 380V: 0.75 ~4.0kW Biến tần Frecon FR100 nhỏ gọn đa chức năng, tính năng phong …

XEM CHI TIẾT »

Permanent link to this article: https://banbientan.com/frecon-fr100-4t-4-0b/

FRECON FR200-4T-022G/030PB

Biến tần Frecon FR200-4T-022G/030PB Công suất: 22/30 kW, 3 pha 380V   Tài liệu biến tần Frecon FR200 Series Tài liệu tiếng Việt  Frecon Biến tần Fr200 điền khiển Vector Loại 3 pha  220V Công suất  0.75 ~75kW Loại 3 pha 380V Công suất 0.75 ~710kW Biến tần FR200 sử dụng khái niệm thiết kế tùy chỉnh …

XEM CHI TIẾT »

Permanent link to this article: https://banbientan.com/frecon-fr200-4t-022g030pb/

FRECON FR200-4T-018G/022PB

Biến tần Frecon FR200-4T-018G/022PB Công suất: 18/22 kW, 3 pha 380V   Tài liệu biến tần Frecon FR200 Series Tài liệu tiếng Việt  Frecon Biến tần Fr200 điền khiển Vector Loại 3 pha  220V Công suất  0.75 ~75kW Loại 3 pha 380V Công suất 0.75 ~710kW Biến tần FR200 sử dụng khái niệm thiết kế tùy chỉnh …

XEM CHI TIẾT »

Permanent link to this article: https://banbientan.com/frecon-fr200-4t-018g022pb/

FRECON FR200-4T-015G/018PB

Biến tần Frecon FR200-4T-015G/018PB Công suất: 15/18 kW, 3 pha 380V   Tài liệu biến tần Frecon FR200 Series Tài liệu tiếng Việt  Frecon Biến tần Fr200 điền khiển Vector Loại 3 pha  220V Công suất  0.75 ~75kW Loại 3 pha 380V Công suất 0.75 ~710kW Biến tần FR200 sử dụng khái niệm thiết kế tùy chỉnh …

XEM CHI TIẾT »

Permanent link to this article: https://banbientan.com/frecon-fr200-4t-015g018pb/

FRECON FR200-4T-011G/015PB

Biến tần Frecon FR200-4T-011G/015PB Công suất: 11/15 kW, 3 pha 380V   Tài liệu biến tần Frecon FR200 Series Tài liệu tiếng Việt  Frecon Biến tần Fr200 điền khiển Vector Loại 3 pha  220V Công suất  0.75 ~75kW Loại 3 pha 380V Công suất 0.75 ~710kW Biến tần FR200 sử dụng khái niệm thiết kế tùy chỉnh …

XEM CHI TIẾT »

Permanent link to this article: https://banbientan.com/frecon-fr200-4t-011g015pb/

FRECON FR200-4T-7.5G/011PB

Biến tần Frecon FR200-4T-7.5G/011PB Công suất: 7.5/11 kW, 3 pha 380V   Tài liệu biến tần Frecon FR200 Series Tài liệu tiếng Việt  Frecon Biến tần Fr200 điền khiển Vector Loại 3 pha  220V Công suất  0.75 ~75kW Loại 3 pha 380V Công suất 0.75 ~710kW Biến tần FR200 sử dụng khái niệm thiết kế tùy chỉnh …

XEM CHI TIẾT »

Permanent link to this article: https://banbientan.com/frecon-fr200-4t-7-5g011pb/

FRECON FR200-4T-5.5G/7.5PB

Biến tần Frecon FR200-4T-5.5G/7.5PB Công suất: 5.5/7.5 kW, 3 pha 380V   Tài liệu biến tần Frecon FR200 Series Tài liệu tiếng Việt  Frecon Biến tần Fr200 điền khiển Vector Loại 3 pha  220V Công suất  0.75 ~75kW Loại 3 pha 380V Công suất 0.75 ~710kW Biến tần FR200 sử dụng khái niệm thiết kế tùy chỉnh …

XEM CHI TIẾT »

Permanent link to this article: https://banbientan.com/frecon-fr200-4t-5-5g7-5pb/

FRECON FR200-4T-4.0G/5.5PB

Biến tần Frecon FR200-4T-4.0G/5.5PB Công suất: 4.0/5.5 kW, 3 pha 380V   Tài liệu biến tần Frecon FR200 Series Tài liệu tiếng Việt  Frecon Biến tần Fr200 điền khiển Vector Loại 3 pha  220V Công suất  0.75 ~75kW Loại 3 pha 380V Công suất 0.75 ~710kW Biến tần FR200 sử dụng khái niệm thiết kế tùy chỉnh …

XEM CHI TIẾT »

Permanent link to this article: https://banbientan.com/frecon-fr200-4t-4-0g5-5pb/

FRECON FR200-4T-2.2G/4.0PB

Biến tần Frecon FR200-4T-2.2G/4.0PB Công suất: 2.2/4.0 kW, 3 pha 380V   Tài liệu biến tần Frecon FR200 Series Tài liệu tiếng Việt  Frecon Biến tần Fr200 điền khiển Vector Loại 3 pha  220V Công suất  0.75 ~75kW Loại 3 pha 380V Công suất 0.75 ~710kW Biến tần FR200 sử dụng khái niệm thiết kế tùy chỉnh …

XEM CHI TIẾT »

Permanent link to this article: https://banbientan.com/frecon-fr200-4t-2-2g4-0pb/

FRECON FR200-4T-1.5G/2.2PB

Biến tần Frecon FR200-4T-1.5G/2.2PB Công suất: 1.5/2.2 kW, 3 pha 380V   Tài liệu biến tần Frecon FR200 Series Tài liệu tiếng Việt  Frecon Biến tần Fr200 điền khiển Vector Loại 3 pha  220V Công suất  0.75 ~75kW Loại 3 pha 380V Công suất 0.75 ~710kW Biến tần FR200 sử dụng khái niệm thiết kế tùy chỉnh …

XEM CHI TIẾT »

Permanent link to this article: https://banbientan.com/frecon-fr200-4t-1-5g2-2pb/

0948.956.835