E5EC-RX2ASM-800

E5EC-RX2ASM-800 Nguồn cấp: 100 to 240 VAC, 50/60 Hz Kích thước 48x96 Ngõ vào: - Cặp nhiệt : K, J, T, E, L, U, N, R, S, B, W, or PL II - Nhiệt điện trở : Pt100 or JPt100 - Cảm biến nhiệt hồng ngoại:  10 to 70°C, 60 to 120°C, 115 to 165°C, or 140 to … Đọc tiếp

E5EC-RR2ASM-800

E5EC-RR2ASM-800 Nguồn cấp: 100 to 240 VAC, 50/60 Hz Kích thước 48×96 Ngõ vào: - Cặp nhiệt : K, J, T, E, L, U, N, R, S, B, W, or PL II - Nhiệt điện trở : Pt100 or JPt100 - Cảm biến nhiệt hồng ngoại:  10 to 70°C, 60 to 120°C, 115 to 165°C, or 140 … Đọc tiếp

E5EC-QR2DSM-800

E5EC-QR2DSM-800 Nguồn cấp: 24 VAC/VDC Kích thước 48×96 Ngõ vào: - Cặp nhiệt : K, J, T, E, L, U, N, R, S, B, W, or PL II - Nhiệt điện trở : Pt100 or JPt100 - Cảm biến nhiệt hồng ngoại:  10 to 70°C, 60 to 120°C, 115 to 165°C, or 140 to 260°C - … Đọc tiếp

E5EC-QX2ASM-800

E5EC-QX2ASM-800 Nguồn cấp: 100 to 240 VAC, 50/60 Hz Kích thước 48×96 Ngõ vào: - Cặp nhiệt : K, J, T, E, L, U, N, R, S, B, W, or PL II - Nhiệt điện trở : Pt100 or JPt100 - Cảm biến nhiệt hồng ngoại:  10 to 70°C, 60 to 120°C, 115 to 165°C, or 140 to … Đọc tiếp

E5EC-CR2ASM-800

E5EC-CR2ASM-800 Nguồn cấp: 100 to 240 VAC, 50/60 Hz Kích thước 48×96 Ngõ vào: - Cặp nhiệt : K, J, T, E, L, U, N, R, S, B, W, or PL II - Nhiệt điện trở : Pt100 or JPt100 - Cảm biến nhiệt hồng ngoại:  10 to 70°C, 60 to 120°C, 115 to 165°C, or 140 … Đọc tiếp