Tag: E5EC

E5EC-RX2ASM-800

E5EC-RX2ASM-800 Nguồn cấp: 100 to 240 VAC, 50/60 Hz Kích thước 48×96 Ngõ vào: – Cặp nhiệt : K, J, T, E, L, U, N, R, S, B, W, or PL II – Nhiệt điện trở : Pt100 or JPt100 – Cảm biến nhiệt hồng ngoại:  10 to 70°C, 60 to 120°C, 115 to 165°C, …

XEM CHI TIẾT »

Permanent link to this article: https://banbientan.com/e5ec-rx2asm-800/

E5EC-RR2ASM-800

E5EC-RR2ASM-800 Nguồn cấp: 100 to 240 VAC, 50/60 Hz Kích thước 48×96 Ngõ vào: – Cặp nhiệt : K, J, T, E, L, U, N, R, S, B, W, or PL II – Nhiệt điện trở : Pt100 or JPt100 – Cảm biến nhiệt hồng ngoại:  10 to 70°C, 60 to 120°C, 115 to 165°C, …

XEM CHI TIẾT »

Permanent link to this article: https://banbientan.com/e5ec-rr2asm-800/

E5EC-QR2DSM-800

E5EC-QR2DSM-800 Nguồn cấp: 24 VAC/VDC Kích thước 48×96 Ngõ vào: – Cặp nhiệt : K, J, T, E, L, U, N, R, S, B, W, or PL II – Nhiệt điện trở : Pt100 or JPt100 – Cảm biến nhiệt hồng ngoại:  10 to 70°C, 60 to 120°C, 115 to 165°C, or 140 to 260°C – …

XEM CHI TIẾT »

Permanent link to this article: https://banbientan.com/e5ec-qr2dsm-800/

E5EC-QX2ASM-800

E5EC-QX2ASM-800 Nguồn cấp: 100 to 240 VAC, 50/60 Hz Kích thước 48×96 Ngõ vào: – Cặp nhiệt : K, J, T, E, L, U, N, R, S, B, W, or PL II – Nhiệt điện trở : Pt100 or JPt100 – Cảm biến nhiệt hồng ngoại:  10 to 70°C, 60 to 120°C, 115 to 165°C, …

XEM CHI TIẾT »

Permanent link to this article: https://banbientan.com/e5ec-qx2asm-800/

E5EC-CR2ASM-800

E5EC-CR2ASM-800 Nguồn cấp: 100 to 240 VAC, 50/60 Hz Kích thước 48×96 Ngõ vào: – Cặp nhiệt : K, J, T, E, L, U, N, R, S, B, W, or PL II – Nhiệt điện trở : Pt100 or JPt100 – Cảm biến nhiệt hồng ngoại:  10 to 70°C, 60 to 120°C, 115 to 165°C, …

XEM CHI TIẾT »

Permanent link to this article: https://banbientan.com/e5ec-cr2asm-800/

E5EC-QX2DSM-800

E5EC-QX2DSM-800 Nguồn cấp: 24 VAC/VDC Kích thước 48×96 Ngõ vào: – Cặp nhiệt : K, J, T, E, L, U, N, R, S, B, W, or PL II – Nhiệt điện trở : Pt100 or JPt100 – Cảm biến nhiệt hồng ngoại:  10 to 70°C, 60 to 120°C, 115 to 165°C, or 140 to 260°C – …

XEM CHI TIẾT »

Permanent link to this article: https://banbientan.com/e5ec-qx2dsm-800/

E5EC-CX2ASM-800

E5EC-CX2ASM-800 Nguồn cấp: 100 to 240 VAC, 50/60 Hz Kích thước 48×96 Ngõ vào: – Cặp nhiệt : K, J, T, E, L, U, N, R, S, B, W, or PL II – Nhiệt điện trở : Pt100 or JPt100 – Cảm biến nhiệt hồng ngoại:  10 to 70°C, 60 to 120°C, 115 to 165°C, …

XEM CHI TIẾT »

Permanent link to this article: https://banbientan.com/e5ec-cx2asm-800/

E5EC-CX2DSM-800

E5EC-CX2DSM-800 Nguồn cấp: 24 VAC/VDC Kích thước 48×96 Ngõ vào: – Cặp nhiệt : K, J, T, E, L, U, N, R, S, B, W, or PL II – Nhiệt điện trở : Pt100 or JPt100 – Cảm biến nhiệt hồng ngoại:  10 to 70°C, 60 to 120°C, 115 to 165°C, or 140 to 260°C – …

XEM CHI TIẾT »

Permanent link to this article: https://banbientan.com/e5ec-cx2dsm-800/

E5EC-CR2DSM-800

E5EC-CR2DSM-800 Nguồn cấp: 24 VAC/VDC Kích thước 48×96 Ngõ vào: – Cặp nhiệt : K, J, T, E, L, U, N, R, S, B, W, or PL II – Nhiệt điện trở : Pt100 or JPt100 – Cảm biến nhiệt hồng ngoại:  10 to 70°C, 60 to 120°C, 115 to 165°C, or 140 to 260°C – …

XEM CHI TIẾT »

Permanent link to this article: https://banbientan.com/e5ec-cr2dsm-800/

E5EC-RR2ASM-808

E5EC-RR2ASM-808 Nguồn cấp: 100 to 240 VAC Kích thước 48×96 Ngõ vào: – Cặp nhiệt : K, J, T, E, L, U, N, R, S, B, W, or PL II – Nhiệt điện trở : Pt100 or JPt100 – Cảm biến nhiệt hồng ngoại:  10 to 70°C, 60 to 120°C, 115 to 165°C, or 140 to …

XEM CHI TIẾT »

Permanent link to this article: https://banbientan.com/e5ec-rr2asm-808/

E5EC-RX2DSM-800

E5EC-RX2DSM-800 Nguồn cấp: 24 VAC/VDC Kích thước 48×96 Ngõ vào: – Cặp nhiệt : K, J, T, E, L, U, N, R, S, B, W, or PL II – Nhiệt điện trở : Pt100 or JPt100 – Cảm biến nhiệt hồng ngoại:  10 to 70°C, 60 to 120°C, 115 to 165°C, or 140 to 260°C – …

XEM CHI TIẾT »

Permanent link to this article: https://banbientan.com/e5ec-rx2dsm-800/

E5EC-QR2ASM-808

E5EC-QR2ASM-808 Nguồn cấp: 100 to 240 VAC Kích thước 48×96 Ngõ vào: – Cặp nhiệt : K, J, T, E, L, U, N, R, S, B, W, or PL II – Nhiệt điện trở : Pt100 or JPt100 – Cảm biến nhiệt hồng ngoại:  10 to 70°C, 60 to 120°C, 115 to 165°C, or 140 to …

XEM CHI TIẾT »

Permanent link to this article: https://banbientan.com/e5ec-qr2asm-808/

E5EC-QR2ASM-800

E5EC-QR2ASM-800 Nguồn cấp: 100 to 240 VAC, 50/60 Hz Kích thước 48×96 Ngõ vào: – Cặp nhiệt : K, J, T, E, L, U, N, R, S, B, W, or PL II – Nhiệt điện trở : Pt100 or JPt100 – Cảm biến nhiệt hồng ngoại:  10 to 70°C, 60 to 120°C, 115 to 165°C, …

XEM CHI TIẾT »

Permanent link to this article: https://banbientan.com/e5ec-qr2asm-800/

E5EC-RR2DSM-800

E5EC-RR2DSM-800 Nguồn cấp: 24 VAC/VDC Kích thước 48×96 Ngõ vào: – Cặp nhiệt : K, J, T, E, L, U, N, R, S, B, W, or PL II – Nhiệt điện trở : Pt100 or JPt100 – Cảm biến nhiệt hồng ngoại:  10 to 70°C, 60 to 120°C, 115 to 165°C, or 140 to 260°C – …

XEM CHI TIẾT »

Permanent link to this article: https://banbientan.com/e5ec-rr2dsm-800/

E5CC / E5EC loại chất lượng cao giá rẻ

 Bộ điều khiển nhiệt độ Download Tài liệu tiếng việt E5CC Download Tài liệu tiếng việt E5CC-800 Download Tài liệu tiếng anh e5cc-e5ec Bộ ổn nhiệt loại kinh tế kích thước 48×48 hoặc 48×96 Màn hình LCD hiển thị LED trắng sáng cao 15.2mm rỏ ràng Ngỏ vào đa chức năng: Thermocouple, Pt100, Analog dòng áp DC, hồng …

XEM CHI TIẾT »

Permanent link to this article: https://banbientan.com/e5cc-e5ec-loai-kinh-te/

0948.956.835