Tag: E3F3-R61

E3F3-R61

Loại phản xạ gương 3m, dark on NPN Nguồn cấp: 12~24VDC Nguồn sáng: Infrared LED Ngõ ra: NPN-NO, 26.4VDC 100mA Max. Light-On Thời gian đáp ứng: 1ms max. Bảo vệ ngắn mạch ngõ ra, cấp nguồn ngược cực Chức năng chỉnh độ nhạy: Không Nhiệt độ làm việc: -25oC ~ 55oC IEC 60529, IP66 Tài …

XEM CHI TIẾT »

Permanent link to this article: https://banbientan.com/e3f3-r61/

Cảm biến quang loại khuếch tán

E3F3-D11 2M Loại khuếch tán 100mm, NPN Nguồn cấp: 12~24VDC Nguồn sáng: Infrared LED Ngõ ra: NPN-NO, 26.4VDC 100mA Max. Light-On Thời gian đáp ứng: 1ms max. Bảo vệ ngắn mạch ngõ ra, cấp nguồn ngược cực Chức năng chỉnh độ nhạy: Không Nhiệt độ làm việc: -25oC ~ 55oC IEC 60529, IP66    E3F3-D31 2M …

XEM CHI TIẾT »

Permanent link to this article: https://banbientan.com/c%e1%ba%a3m-bi%e1%ba%bfn-quang-lo%e1%ba%a1i-khu%e1%ba%bfch-tan/

Cảm biến quang Phản xạ gương E3F3

E3F3-R61 2M Loại phản xạ gương 3m, NPN Nguồn cấp: 12~24VDC Nguồn sáng: Red LED Ngõ ra: NPN-NO, 26.4VDC 100mA Max. Dark-On Thời gian đáp ứng: 1ms max. Bảo vệ ngắn mạch ngõ ra, cấp nguồn ngược cực Chức năng chỉnh độ nhạy: Không Nhiệt độ làm việc: -25oC ~ 55oC IEC 60529, IP66  E3F3-R81 2M …

XEM CHI TIẾT »

Permanent link to this article: https://banbientan.com/ph%e1%ba%a3n-x%e1%ba%a1-g%c6%b0%c6%a1ng-3ef3/

Cảm biến quang thu phát

E3F3-T11 2M Loại Thu-Phát 5m, NPN Nguồn cấp: 12~24VDC Nguồn sáng: Infrared LED Ngõ ra: NPN-NO, 26.4VDC 100mA Max. Light-On Thời gian đáp ứng: 1ms max. Bảo vệ ngắn mạch ngõ ra, cấp nguồn ngược cực Chức năng chỉnh độ nhạy: Không Nhiệt độ làm việc: -25oC ~ 55oC IEC 60529, IP66   E3F3-T31 2M Loại …

XEM CHI TIẾT »

Permanent link to this article: https://banbientan.com/e3f3/

0948.956.835