Tag: 24dc

E4A-3K DC12-24

E4A-3K DC12-24 Cảm biến siêu âm với khoảng cách điều chỉnh từ 0.3 đến 3m Nguồn cấp: 12-24VDC Khoảng cách làm việc: Chọn lựa 03.~2m hoặc 1.3~3m Kích thước vật cảm biến nhỏ nhất: 50 x 50 mm (mặt phẳng) Tần số siêu âm: 40kHz Góc nhìn: 25° Đáp ứng: 0.25s Ngõ ra: SPDT 3 …

Continue reading

Permanent link to this article: https://banbientan.com/e4a-3k-dc12-24/

G3NA-210B DC5-24

G3NA-210B DC5-24 Tải 10A, 220VAC, 1P. Điện áp điều khiển 5-24VDC Thời gian tác động: 1/2 of load power source cycle + 1 ms max. (DC input); 3/2 of load power source cycle + 1 ms max. (AC input) Dòng rò: 5 mA max. (at 100 VAC); 0 mA max. (at 200 VAC) Điện trở cách …

Continue reading

Permanent link to this article: https://banbientan.com/g3na-210b-dc5-24/

G3PE-545B DC12-24

G3PE-545B DC12-24 Tải 3 pha 200~480VAC, 45A Điện áp kích dẫn: 12 ~ 24 VDC. 10mA max (24VDC) Cách ly ngõ vào/ra: Phototriac coupler Điện áp tải: 200 ~ 480 VAC Dòng điện tải nhỏ nhất: 0.5A Khả năng chịu dòng tức thời (giá trị đỉnh): 220 A (60 Hz, 1chu kỳ) A2t cho phép: 260 A2t …

Continue reading

Permanent link to this article: https://banbientan.com/g3pe-545b-dc12-24/

G3PE-535B DC12-24

G3PE-535B DC12-24 Tải 3 pha 200~480VAC, 35A Điện áp kích dẫn: 12 ~ 24 VDC. 10mA max (24VDC) Cách ly ngõ vào/ra: Phototriac coupler Điện áp tải: 200 ~ 480 VAC Dòng điện tải nhỏ nhất: 0.5A Khả năng chịu dòng tức thời (giá trị đỉnh): 220 A (60 Hz, 1chu kỳ) A2t cho phép: 260 A2t …

Continue reading

Permanent link to this article: https://banbientan.com/g3pe-535b-dc12-24/

G3PE-235B DC12-24

 G3PE-235B DC12-24 Tải 1 pha 100~240VAC, 35A Điện áp kích dẫn: 12 ~ 24 VDC. 7mA max (24VDC) Cách ly ngõ vào/ra: Phototriac coupler Điện áp tải: 100 ~ 240 VAC Dòng điện tải: 0.1 ~ 25 A (ở 40°C) Công suất tải: 5kW (ở 200VAC) Khả năng chịu dòng tức thời (giá trị đỉnh): …

Continue reading

Permanent link to this article: https://banbientan.com/g3pe-235b-dc12-24/

G3NA-205B DC5-24

G3NA-205B DC5-24 Tải 5A, 220VAC, 1P. Điện áp điều khiển 5-24VDC Thời gian tác động: 1/2 of load power source cycle + 1 ms max. (DC input); 3/2 of load power source cycle + 1 ms max. (AC input) Dòng rò: 5 mA max. (at 100 VAC); 0 mA max. (at 200 VAC) Điện trở …

Continue reading

Permanent link to this article: https://banbientan.com/g3na-205b-dc5-24/

G3PE-215B DC12-24

 G3PE-215B DC12-24 Tải 1 pha 100~240VAC, 15A Điện áp kích dẫn: 12 ~ 24 VDC. 7mA max (24VDC) Cách ly ngõ vào/ra: Phototriac coupler Điện áp tải: 100 ~ 240 VAC Dòng điện tải: 0.1 ~ 25 A (ở 40°C) Công suất tải: 5kW (ở 200VAC) Khả năng chịu dòng tức thời (giá trị đỉnh): …

Continue reading

Permanent link to this article: https://banbientan.com/g3pe-215b-dc12-24/

G3NA-220B DC5-24

G3NA-220B DC5-24 Tải 20A, 220VAC, 1P. Điện áp điều khiển 5-24VDC Thời gian tác động: 1/2 of load power source cycle + 1 ms max. (DC input); 3/2 of load power source cycle + 1 ms max. (AC input) Dòng rò: 5 mA max. (at 100 VAC); 0 mA max. (at 200 VAC) Điện trở …

Continue reading

Permanent link to this article: https://banbientan.com/g3na-220b-dc5-24/

G3PE-515B DC12-24

G3PE-515B DC12-24 Tải 3 pha 200~480VAC, 15A Điện áp kích dẫn: 12 ~ 24 VDC. 10mA max (24VDC) Cách ly ngõ vào/ra: Phototriac coupler Điện áp tải: 200 ~ 480 VAC Dòng điện tải nhỏ nhất: 0.5A Khả năng chịu dòng tức thời (giá trị đỉnh): 220 A (60 Hz, 1chu kỳ) A2t cho phép: 260 A2t …

Continue reading

Permanent link to this article: https://banbientan.com/g3pe-515b-dc12-24/

G3PE-525B DC12-24

G3PE-525B DC12-24 Tải 3 pha 200~480VAC, 25A Điện áp kích dẫn: 12 ~ 24 VDC. 10mA max (24VDC) Cách ly ngõ vào/ra: Phototriac coupler Điện áp tải: 200 ~ 480 VAC Dòng điện tải nhỏ nhất: 0.5A Khả năng chịu dòng tức thời (giá trị đỉnh): 220 A (60 Hz, 1chu kỳ) A2t cho phép: 260 A2t …

Continue reading

Permanent link to this article: https://banbientan.com/g3pe-525b-dc12-24/

G3PE-225B DC12-24

G3PE-225B DC12-24 Tải 1 pha 100~240VAC, 25A Điện áp kích dẫn: 12 ~ 24 VDC. 7mA max (24VDC) Cách ly ngõ vào/ra: Phototriac coupler Điện áp tải: 100 ~ 240 VAC Dòng điện tải: 0.1 ~ 25 A (ở 40°C) Công suất tải: 5kW (ở 200VAC) Khả năng chịu dòng tức thời (giá trị đỉnh): …

Continue reading

Permanent link to this article: https://banbientan.com/g3pe-225b-dc12-24/

0948.956.835