Rơ le dẫn hướng lực

G7SA

Loại rơ le nhỏ gọn, mỏng phù hợp tiêu chuẩn EN

 • Rơ le với tiếp điểm định hướng lực (EN50205 Loại A, chứng nhận bởi VDE)
 • Dấu chứng nhận CE
 • Hỗ trợ ngăn chặn tình trạng làm việc nguy hiểm của máy móc khi sử dụng với vai trò mạch khóa liên động.
 • Có loại 4 cực và 6 cực
 • Cách bố trí cực trên mạch in đơn giản
 • Tăng cường cách điện giữa đầu vào và đầu ra, giữa các cực khác nhau.

G7S

Rơ le phù hợp tiêu chuẩn EN

 • Rơ le với tiếp điểm định hướng lực(EN50205 Loại A, chứng nhận bởi VDE)
 • Dấu chứng nhận CE
 • Hỗ trợ ngăn chặn tình trạng làm việc nguy hiểm của máy móc khi sử dụng với vai trò mạch khóa liên động.
 • Có loại chân cắm lắp trên thanh ray DIN và lắp phía sau

G7S-[]-E

Đã có trên thị trường gồm các model 10 Amp

 • Rơ le với tiếp điểm định hướng lực (EN50205 Loại A, chứng nhận bởi VDE)
 • Dấu chứng nhận CE
 • Hỗ trợ ngăn chặn tình trạng làm việc nguy hiểm của máy móc khi sử dụng với vai trò mạch khóa liên động.
 • Có loại chân cắm lắp trên thanh ray DIN và lắp phía sau0948.956.835Chat Zalo