PLC

PLC (Programmable Logic Controller) là thiết bị xử dụng vi xử lý có chức năng đọc các tín hiệu đầu vào, thực thi theo chương trình được cài đặt và điều khiển các tín hiệu đầu ra dựa vào logic do người dùng định ra được lưu trong các chương trình.

PLC có chức năng cơ bản như một bộ vi điều khiển công nghiệp sử dụng trong công nghiệp Robot và các ứng dụng công nghiệp da dạng khác, nơi mà sự liên kết và điều khiển các thiết bị công nghiệp là vô cùng quan trọng đối với các quá trình sản xuất.

PLC cũng có thể được kết nối thành mạng trong nhà máy và có thể giao diện với một hoặc các trạm người dùng sử dụng để điều khiển cục bộ; hoặc có thể kết nối với máy tính cá nhân để lập trình và bảo trì.

Để biết thêm chi tiết, học viên có thể học thêm trong khóa học trực tuyến “Kiến thức cơ bản về PLC”.

Bài 10: Khái niệm cơ bản về PLC >>

0948.956.835Chat Zalo