Mài mòn do Ăn mòn Môi trường

Tiếp điểm rơle có thể tiếp xúc với không khí và có thể bị ôxi hóa và ăn mòn.

Ví dụ: phóng hồ quang tại tiếp điểm rơle có thể, trong điều kiện ẩm, kết hợp khí nitơ và ôxi trong không khí tạo thành axit nitric (HNO3) ăn mòn kim loại. Trong một số môi trường công nghiệp, lưu huỳnh và clo có thể tấn công vật làm liệu tiếp điểm.

Tác động tổng thể của việc hư hại bề mặt tiếp điểm là làm tăng điện trở và giảm tính dẫn điện qua tiếp điểm rơle. Ngay cả khi được lưu trữ dài ngày mà không vận hành, điện trở của tiếp điểm có thể tăng tùy thuộc vào điều kiện môi trường.

Omron không chỉ chọn các vật liệu chống ôxi hóa và ăn mòn làm tiếp điểm mà còn chọn vật liệu độ bền cao cho tất cả các bộ phận trong cấu trúc rơle.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0948.956.835Chat Zalo