Giới thiệu về các hệ thống xử lý ảnh công nghiệp

Hệ thống kiểm tra hình ảnh Trong sản xuất công nghiệp, chất lượng của sản phẩm thường được kiểm tra bằng hình ảnh sau khi quá trình sản xuất kết thúc. Nếu quá trình kiểm tra này được thực hiện bởi con người thì sẽ mất rất nhiều thời gian và làm tăng giá thành…..

Các thành phần của hệ thống xử lý ảnh

Các thành phần cơ bản của hệ thống xử lý hình ảnh Tất cả các hệ thống xử lý ảnh về cơ bản đều bao gồm các thành phần sau đây: Thành phần chiếu sáng: Thiết bị chiếu sáng được sử dụng với mục đích đảm bảo hình ảnh của đối tượng cần kiểm tra…..

Cấu hình và cài đặt hệ thống xử lý ảnh

  Lựa chọn ống kính Đối với mỗi ứng dụng, loại ống kính lựa chọn phải phù hợp với kích thước của vật thể được kiểm tra và khoảng cách giữa vật thể và camera. Trong một vài ứng dụng, ta phải cần tới các ống kính đặc biệt. Ví dụ, để đo đạc hình…..

Sản phẩm xử lý hình ảnh của Omron

Bạn sẽ được học cách lựa chọn các sản phẩm xử lý hình ảnh của Omron và các đặc điểm cụ thể của từng sản phẩm. Với vai trò là con mắt theo dõi của quá trình sản xuất, các sản phẩm xử lý hình ảnh của Omron có các cấp độ thông minh đa…..

0948.956.835Chat Zalo