Category: ADLEE

MUA BÁN BIẾN TẦN ADLEE MS2 MS4 SỬA CHỮA

ms2 ms4 adlee manual Thông số cơ bản biến tần Adlee ms2 ms4 Biến tần Adlee ms2 ms4 có dải công suất và điện áp như sau: 1 pha 200V: 0.1-3.7kW, 3 pha 200V: 0.1-18.5kW, 3 pha 400V: 0.2-18.5kW. Khả năng quá tải: 150% trong 60s đối với tải nặng, 120% trong 60s đối với tải …

Continue reading

Permanent link to this article: https://banbientan.com/mua-ban-bien-tan-adlee-ms2-ms4-sua-chua/

MUA BÁN BIẾN TẦN ADLEE AS2 AS4 SỬA CHỮA

as2 as4 adlee manual Thông số cơ bản biến tần Adlee as2 as4 Biến tần Adlee as2 as4 có dải công suất và điện áp như sau: 1 pha 200V: 0.1-3.7kW, 3 pha 200V: 0.1-18.5kW, 3 pha 400V: 0.2-18.5kW. Khả năng quá tải: 150% trong 60s đối với tải nặng, 120% trong 60s đối với tải …

Continue reading

Permanent link to this article: https://banbientan.com/mua-ban-bien-tan-adlee-as2-as4-sua-chua/

0948.956.835