Tag: Pin Lithium Y92S-36

Bộ đếm H7EC-N

Bộ đếm (Counters) Download Tài liệu tiếng việt bộ đếm H7EC Download Tài liệu tiếng anh H7EC H7EC-N : Đếm xung  tới 1kHz, hiển thị bằng LCD 6 hoặc 7 số Bộ đếm tổng tự cấp nguồn, pin với tuổi thọ 7 năm. Tám chữ số, dải đếm từ 0 đến 99999999 Kích thước 24×48 mm Tốc độ …

XEM CHI TIẾT »

Permanent link to this article: https://banbientan.com/counter-h7ec/

Gọi
Địa Chỉ