Tag: H3CR-H8L AC/DC24 S

H3CR-H tắt trễ

Đồng hồ thời gian tắt trễ   H3CR-H. Download Tài liệu chi tiết tiếng việt H3CR-H Download Tài liệu tiếng anh H3CR-H Thời gian trễ tắt nguồn dài (Power OFF-delay); Loại giây (S-series) : tới 12 giây Loại phút (M-series) : tới 12 phút Có các model với đầu vào đặt lại (reset). Có model 11 chân cắm …

XEM CHI TIẾT »

Permanent link to this article: https://banbientan.com/h3cr-h-timer-off-delay/

Gọi
Địa Chỉ