Can nhiệt E52 omron

Download Tài liệu tiếng việt E52MY Các model thông dụng, giá thấp E52MY: Cặp nhiệt (thermocouple) loại K Thông dụng : E52-CA1D M6 2M (0-400°C, dài 10mm, f6, dây nối 2m) • Loại có tiếp đất tốc độ đáp ứng cao • Vỏ bảo vệ bằng … Đọc tiếp