Tag: áp chuyển đổi cổng periphiral nhỏ sang peripheral lớn

USB Cáp lập trình

Đầu nối PC cổng USB standard. Kết nối các loại cổng pheriphiral của PLC omron. Một số model thông dụng: USB-CN226: Kết nối các loại PLC CQM1H, CJ USB-CIF02: Kết nối các loại PLC CPM1A, CPM2A, C200Hα CS1W-CIF31: Cáp chuyển đổi USB sang cổng RS-232 9 chân. CS1W-CN118: Cáp chuyển đổi cổng pheriphiral PLC sang …

Continue reading

Permanent link to this article: https://banbientan.com/usb-cap-lap-trinh/

0948.956.835