UL 508

UL 508

1 Phạm vi

1.1 Các yêu cầu này bao quát các thiết bị điều khiển công nghiệp và các thiết bị phụ trợ khác để khởi động, dừng, điều chỉnh, điều khiển hoặc bảo vệ các động cơ điện. Các yêu cầu này cũng bao quát các thiết bị điều khiển công nghiệp hoặc các hệ thống lưu trữ hoặc xử lý thông tin và được cung cấp với (các) chức năng điều khiển động cơ đầu ra. Thiết bị này được sử dụng ở các vị trí thông thường tuân theo Quy chế Điện Quốc gia, NFPA 70.

1.2 Những yêu cầu này bao quát các thiết bị định mức 1500 vôn trở xuống. Các thiết bị điều khiển công nghiệp được bao quát trong các yêu cầu này được sử dụng trong nhiệt độ môi trường từ 0 đến 40°C (32 – 104°F) trừ khi được chỉ rõ cụ thể để sử dụng trong các điều kiện khác.

1.3 Xóa ngày 2 tháng 12, 2003

1.4 Ví dụ về các thiết bị điều khiển công nghiệp được mô tả trong 1.1 là:

a) Bộ khởi động và bộ điều khiển thủ công, từ và bán dẫn.

b) Rơle quá tải nhiệt, từ và bán dẫn.

c) Trạm tự động hóa, bao gồm công tắc chọn và đèn báo.

d) Công tắc mạch điều khiển và rơle.

e) Công tắc phao, chuyển mạch lưu lượng, áp lực và công tắc vận hành chân không.

f) Điện trở và biến trở.

g) Công tắc tiệm cận.

h) Rơle thời gian và công tắc.

i) điện trở và biến trở dùng để đốt nóng và thắp sáng trong công nghiệp, kể cả các điện trở và biến trở cho từ trường động cơ máy phát.

j) Các thiết bị điều khiển được dùng để đốt nóng và thắp sáng trong công nghiệp.

k) Rơle thời gian bằng bán dẫn.

l) Bộ điều khiển lập trình.

m) Hệ thống điều khiển bằng số.

n) Điều khiển và hệ thống chỉnh độ sáng đèn.

o) Công tắc ống thủy ngân.

p) Bộ điều khiển cho mục đích xác định.

q) Bộ điều khiển logic bằng bán dẫn.

r) Hệ thống máy tính/vi xử lý.

s) Máy biến áp tự ngẫu điện áp biến thiên.

t) Máy biến áp tự ngẫu khởi động động cơ.

1.5 Pa-nen điều khiển công nghiệp được bao quát trong các yêu cầu trong Tiêu chuẩn về Pa-nen Điều khiển Công nghiệp, UL 508A.

1.5 sửa đổi ngày 2 tháng 12, 2003

1.6 Bộ điều khiển bơm cứu hỏa được bao quát trong các yêu cầu trong Tiêu chuẩn về Bộ điều khiển Bơm Cứu hỏa, UL 218.

1.6 sửa đổi ngày 2 tháng 12, 2003

1.7 Bộ truyền động điều tốc và các phụ kiện hoặc mô-đun để sử dụng với bộ truyền động điều tốc được bao quát trong Tiêu chuẩn về Thiết bị Chuyển đổi Điện, UL 508C.

1.8 Các thiết bị được sử dụng ở các vị trí nguy hiểm như được quy định trong Quy chế Điện Quốc gia, NFPA 70, được bao quát trong Tiêu chuẩn về Thiết bị Điều khiển Công nghiệp để Sử dụng trong các Vị trí Nguy hiểm (được Phân loại), UL 698.

1.9 Các thiết bị điều chỉnh nhiệt độ và/hoặc điều khiển thiết bị làm lạnh được bao quát trong Tiêu chuẩn về Thiết bị Chỉ báo và Điều chỉnh Nhiệt độ, UL 873, và các tiêu chuẩn hiện hành khác.

1.10 Các dụng cụ đo điện được bao quát trong Tiêu chuẩn về Dụng cụ đo Điện Analog- Loại Bảng Điện, UL 1437.

1.11 Một sản phẩm chứa các tính năng, đặc điểm, thành phần, vật liệu hoặc hệ thống mới hay khác với sản phẩm được bao quát trong các yêu cầu trong tiêu chuẩn này và bao gồm nguy cơ hỏa hoạn hoặc điện giật hay thương tổn đối với mọi người phải được đánh giá sử dụng các yêu cầu thành phần và sản phẩm cuối bổ sung thích hợp để duy trì mức độ an toàn như được quy định ban đầu trong tiêu chuẩn này. Sản phẩm có tính năng, đặc điểm, thành phần, vật liệu hoặc hệ thống xung đột với các yêu cầu hoặc điều khoản cụ thể của tiêu chuẩn này không tuân thủ tiêu chuẩn này. Sửa đổi yêu cầu sẽ được đề xuất và thông qua phù hợp với các phương pháp được sử dụng để phát triển, sửa đổi và thực thi tiêu chuẩn này.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0948.956.835Chat Zalo