Phần mềm Hỗ trợ có trong CX-One

Mạng CX-Integrator
CX-FLnet
CX-Protocol
Bộ điều khiển Logic Lập trình CX-Programmer
CX-Simulator
Switch Box Utility
HMI CX-Designer (cho màn hình)
Truyền động CX-Drive
CX-Truyền động-NCF
CX-Truyền động-MCH
CX-Position
CX-Truyền động
Xử lý Công cụ CX-Xử lý
Faceplate Auto-Builder dành cho màn hình NS
CX-Thermo (cho điều khiển nhiệt)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0948.956.835Chat Zalo