Omron’s Tuyên bố về Chất lượng và Độ tin cậy

Chất lượng và Độ tin cậy = Sự thỏa mãn của Khách hàng

Chất lượng và độ tin cậy rất được coi trọng và nguyên tắc không thỏa hiệp của Omron đã dẫn tới việc định nghĩa lại hai thuật ngữ này.

Thường được định nghĩa là khả năng sản phẩm vận hành một cách thỏa đáng theo các thông số kỹ thuật và chức năng cho trước, nhưng với Omron chất lượng nghĩa là khả năng luôn đáp ứng thông số kỹ thuật. Tương tự, độ tin cậy thường được định nghĩa là khả năng sản phẩm vận hành trong một khoảng thời gian trong các điều kiện cho phép. Với Omron độ tin cậy được định nghĩa là khả năng vượt quá thông số kỹ thuật. Theo thống kê, độ tin cậy phải rất cao để đáp ứng đầy đủ thông số kỹ thuật và thực tế đã vượt xa thông số kỹ thuật.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0948.956.835Chat Zalo