Dải thời gian

Các dải thời gian ở dưới có thể sử dụng DIP switch 2,3,4 để cài đặt.

Switch 2

Switch 3

Switch 4

Dải thời gian

ON

ON

ON

0.001 s đến 9.999 s

OFF

OFF

OFF

0.01 s đến 99.99 s

ON

OFF

OFF

0.1 s đến 999.9 s

OFF

ON

OFF

1 s đến 9999 s

ON

ON

OFF

0 phút 01 s đến
99 phút 59s

OFF

OFF

ON

0.1 phút đến
999.9 phút

ON

OFF

ON

0h 01 phút đến
99 h 59 phút

OFF

ON

ON

0.1 h đến 999.9 h

Dải thời gian “1 phút đến 9999 phút” và “1 giờ đến 9999 giờ” cũng có thể cài đặt được khi sử dụng các phím. 

0948.956.835Chat Zalo