Cổng an toàn loại A

Cổng an toàn loại A
được sử dụng để bảo vệ cho các loại máy móc không thể dừng trong suốt chu trình làm việc, ví dụ như máy ly hợp. Một dạng cổng an toàn loại A có chức năng đóng lại và duy trì đóng trong suốt chu trình làm việc của máy để bảo vệ người vận hành không tiếp cận với khu vực nguy hiểm cho tới khi máy dừng hẳn.

Xem Cổng an toàn loại A hoạt động như thế nào trong video sau:

Cổng an toàn loại B

Cổng an toàn loại B được sử dụng để bảo vệ các máy có thể dừng lại bất kỳ lúc nào trong chu trình làm việc. Có dạng cổng an toàn loại B đóng và duy trì đóng trong suốt chu trình di chuyển xuống (chu trình công tác) của máy.

Mặc dù vậy, cổng an toàn loại B lại mở ra trong chu trình di chuyển lên để người vận hành có thể tiếp cận được trong khoảng chu trình không gây nguy hiểm của máy. Điều này sẽ giúp tăng năng suất lao động.

Hãy xem hoạt động của cổng an toàn loại B trong video sau:

0948.956.835Chat Zalo