K33-CPB K33-L1B K33-L2B
     
Đầu ra rơle (PASS: SPDT) + nguồn sensor (10VDC +/-5%, 100mA) Đầu ra dòng tuyến tính (DC0(4) – 20mA) + nguồn sensor (10 VDC +/-5%, 100 mA) Đầu ra điện áp tuyến tính (DC0(1) – 5V, 0 đến 10V) + nguồn sensor (10 VDC +/-5%, 100mA)
 Xem chi tiết >>  Xem chi tiết >>  Xem chi tiết >>
K33-FLK1B K33-FLK3B K33-B
     
Truyền tin (RS-232C) + nguồn sensor (10 VDC +/- 5%, 100 mA) Truyền tin (RS-485) + nguồn sensor (10 VDC +/-5%, 100 mA Nguồn sensor (10 VDC +/-5%, 100 mA)
 Xem chi tiết >>  Xem chi tiết >>  Xem chi tiết >>
K34-C1 K34-C2 K34-T1
     
Tiếp điểm rơle (H/L: SPDT) Tiếp điểm rơle (HH/H/L/LL: SPST-NO) Transistor (collector hở NPN: HH/H/PASS/L/LL)
 Xem chi tiết >>  Xem chi tiết >>  Xem chi tiết >>
K34-T2 K34-BCD K34-DRT
     
Transistor (collector hở PNP: HH/H/PASS/L/LL) Đầu ra BCD + đầu ra transistor collector hở NPN: HH/H/PASS/L/LL) DeviceNet
 Xem chi tiết >>  Xem chi tiết >>  Xem chi tiết >>
K35-1 K35-2 K35-3
     
Card đầu vào sự kiện 5 điểm (các hộp đầu nối M3)  collector hở NPN Card đầu vào sự kiện 8 điểm (bộ đấu nối 10 chân) collector hở NPN Card đầu vào sự kiện 5 điểm (các hộp đấu nối M3) collector hở PNP
 Xem chi tiết >>  Xem chi tiết >>  Xem chi tiết >>
K35-4    
 
Card đầu vào sự kiện 8 điểm (bộ đấu nối 10 chân) collector hở PNP
 Xem chi tiết >>

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *