Khởi động mềm DFE

DFE là bộ khởi động mềm với chức năng nối tắt (bypass) bên trong, không tối ưu năng lượng của Fairford, phù hợp cho các nhà lắp ráp tủ điện và các khách hàng. Đối với người sử dụng, giá thành của sản phẩm này rất cạnh tranh, dừng mềm và loại bỏ dòng điện…..

Khởi động mềm XFE

Bộ khởi động mềm XFE là sự lựa chọn liên quan đến chi phí hay khi bạn cần khả năng khởi động hay bảo vệ quá tải ít hơn so với QFE. Cùng bắt nguồn và kỹ thuật giống như sản phẩm QFE, XFE có rất nhiều công suất và nhiều sự lựa chọn chẳng…..

Khởi động mềm QFE (SFE3)

Bộ khởi động mềm QFE của Fairford là dòng sản phẩm tối ưu năng lượng cấp cao, phù hợp với bất kỳ yêu cầu nào. Được thiết kế chắc chắn và bảo vệ quá tải vượt trội phù hợp với những nơi bạn cần khởi động động cơ ở tình trạng nặng tải. Bàn phìm…..

0948.956.835Chat Zalo