Return to Ứng dụng

Lâm nghiệp & Chế biến gỗ

Gỗ và xẻ gỗ

Control Techniques có hệ thống điều khiển vận hành gần cho tất cả các ứng dụng về xẽ gỗ. Với bộ khởi động mềm và điều khiển tốc độ động cơ, chúng tôi có thể dùng khả  năng momen rất cao kết hợp với khả năng khởi động và dừng nhanh để thời gian hoạt động nhiều nhất bằng cách giảm thiểu tối đa thời gian trong giai đoạn chuyển tiếp. Ngay cả khi yêu cầu bảo dưỡng máy móc, chúng tôi cũng có thể dừng máy xẽ trong thời gian rất ngắn, cho phép thay đổi lưỡi cưa trong một thời gian rất ít.

 Kiểm soát kỹ thuật sản phẩm cho ngành công nghiệp Lâm nghiệp & Chế biến gỗ

Phần mềm Cắt bay

Bộ điều khiển ghép mô đun công suất lớn (45-1.9MW)

Unidrive SP modular dùng cho ghép nối công suất theo người sử dụng hỗ trợ thiết kế hệ thống linh hoạt.

unidrive spm 1 Cầu trục & Cầu cảng    unidrive spm 5 Cầu trục & Cầu cảng

Permanent link to this article: https://banbientan.com/inverter-invt/lam-nghiep-che-bien-go/

0948.956.835