Cảm biến tiệm cận E2E

Tài liệu tiếng việt E2E

Catalog tiếng anh E2E

  • Cảm biến tiệm cận thân tròn bằng kim loại với nhiều chức năng
  • ƒ Có sẵn dây nối hoặc cắm giắc.
  •  Các loại tháo nhanh có giắc cắm kim loại độ bền cao
  • ƒ Chỉ thị LED dễ nhìn
  • ƒ Có các góc phẳng giúp vặn chặt ốc
  • ƒ Lý tưởng cho nhiều ứng dụng khác nhau
  •  Có đèn chỉ thị góc nhìn 180o; có bảo vệ dây dẫn
  •  Có loại DC 2 dây, 3 dây hoặc AC (2 dây)
  • Nguồn: 12-24VDC, 24-240VAC

Các model thông dụng & khoảng cách phát hiện:
LoạiDC :

M8 (phi 8, khoảng cách 2mm) M12 (phi 12, khoảng cách 5mm)
NPN NO  E2E-X2ME1 NPN NO  E2E-X5ME1
NPN NC  E2E-X2ME2 NPN NC  E2E-X5ME2
PNP NO  E2E-X2MF1 PNP NO  E2E-X5MF1
PNP NC  E2E-X2MF2 PNP NC  E2E-X5MF2
M18 10 mm M30 18 mm
NPN NO  E2E-X10ME1 NPN NO  E2E-X18ME1
NPN NC  E2E-X10ME2 NPN NC  E2E-X18ME2
PNP NO  E2E-X10MF1 PNP NO  E2E-X18MF1
PNP NC  E2E-X10MF2 PNP NC  E2E-X18MF2

Loại AC :  E2E-X2Y1: 2mm  E2E-X5Y1 : 5mm

E2E-X10Y1 : 10mm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *