FXMP25

XMP25 – bộ điều khiển kích từ ngoài dành cho Mentor II & Mentor MP FXMP25 là bộ điều khiển kích từ ngoài được nối theo đường tín hiệu số với  Mentor MP sử dụng kiếu nối RJ45 tiêu chuẩn, cho phép cài đặt bằng các thông số nằm trong bộ điều khiển tiêu chuẩn. FXMP25 còn…..

0948.956.835Chat Zalo