Category: Cáp lập trình PLC Siemens

CÁP LẬP TRÌNH USB PPI CHO PLC S7 200

Mã: USB – PPI Miêu tả: Cáp lập trình PLC Siemens cổng USB sử dụng cho các dòng PLC S7 – 200 Giá: 770,000 VNĐ/ bộ

Permanent link to this article: https://banbientan.com/cap-lap-trinh-usb-ppi-cho-plc-s7-200/

CÁP LẬP TRÌNH USB MPI CHO PLC S7 200 300 400

Mã: USB – MPI Miêu tả: Cáp lập trình PLC Siemens cổng USB sử dụng cho các dòng PLC S7 – 200/ 300/ 400 Giá: 2,200,000 VNĐ / bộ

Permanent link to this article: https://banbientan.com/cap-lap-trinh-usb-mpi-cho-plc-s7-200-300-400/

CÁP LẬP TRÌNH USB LOGO SIEMENS

Mã: USB – Logo Siemens Miêu tả: Cáp lập trình Logo Siemens cổng USB sử dụng cho các dòng Logo Siemens Logo 24RC/ Logo230/ Logo230RC Giá: 880,000 VNĐ/ bộ

Permanent link to this article: https://banbientan.com/cap-lap-trinh-usb-logo-siemens/

CÁP LẬP TRÌNH PLC SIEMENS PC/PPI

Mã: PC – PPI Miêu tả: Cáp lập trình PLC Siemens cổng RS232 sử dụng cho các dòng PLC S7 – 200 Giá: 440,000 VNĐ / bộ

Permanent link to this article: https://banbientan.com/cap-lap-trinh-plc-siemens-pcppi/

0948.956.835