Cấu tạo cảm biến nhiệt độ

Cấu tạo các cảm biến đo nhiệt độ Trước tiên, cảm biến là gì: Cảm biến là thiết bị dùng để đo, đếm, cảm nhận,…các đại lượng vật lý không điện thành các tín hiệu điện. Ví dụ: Nhiệt độ là 1 đại lượng không liên quan đến điện chúng ta phải chuyển nó về…..

Kiểm soát Nhiệt độ

Giới thiệu Trong học phần này, bạn sẽ tìm hiểu về định nghĩa nhiệt độ, lý do cần kiểm soát nhiệt độ và một số phương pháp kiểm soát nhiệt độ trước đây. Nhiệt độ là gì? Hầu hết chúng ta đều quen thuộc với nóng và lạnh. Nhưng Nhiệt độ Những gì chúng ta…..

Nguyên tắc Kiểm soát Cơ bản

Giới thiệu Trong phần này của khóa học, bạn sẽ khám phá sự khác nhau giữa các, thủ , , tự động ,. Chúng ta sẽ xác định được nhiều bộ phận khác nhau trong hệ thống kiểm soát nhiệt độ và tìm hiểu cách kiểm soát nhiệt độ chính xác yêu cầu phản hồi  tỷ lệ,tích…..

Dòng Sản phẩm

Giới thiệu Từ các dòng điều khiển nhiệt tương tự đơn giản cho đến các loại đa vòng, kỹ thuật số phức tạp hỗ trợ nhiều giao thức mạng khác nhau, Omron luôn có một Thiết bị kiểm soát Nhiệt độ đáp ứng hoặc vượt trên các yêu cầu ứng dụng. Trong phần này của…..

0948.956.835Chat Zalo