G3PE-215B DC12-24  G3PE-225B DC12-24  G3PE-235B DC12-24
     
 Tải 1 pha 100~240VAC, 15A  Tải 1 pha 100~240VAC, 25A  Tải 1 pha 100~240VAC, 35A
 G3PE-245B DC12-24  G3PE-515B DC12-24  G3PE-525B DC12-24
     
 Tải 1 pha 100~240VAC, 45A  Tải 3 pha 200~480VAC, 15A  Tải 3 pha 200~480VAC, 25A
 G3PE-535B DC12-24  G3PE-545B DC12-24
   
 Tải 3 pha 200~480VAC, 35A  Tải 3 pha 200~480VAC, 45A

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *