Return to Nút nhấn

A22

 

 A22K-2M-11  A22L-GG-24A-11M  A22L-GR-24A-11M
     
 Khoá chuyển mạch hai vị trí, tự giữ  Nút nhấn có đèn, LED xanh 24VDC  Nút nhấn có đèn, LED đỏ 24VDC

Permanent link to this article: https://banbientan.com/omron/nut-nhan/a22/

0948.956.835