NS10-TV00B-V2 NS12-TS00B-V2 NS15-TX01B-V2
     
Màn hình cảm ứng màu 10.4″ Màn hình cảm ứng màu 12.1″ Màn hình cảm ứng màu 15″
NS5-MQ10B-V2 NS5-SQ10B-ECV2 NS8-TV00B-ECV2
     
Màn hình cảm ứng đơn sắc 5.7″ Màn hình cảm ứng màu 5.7″ Màn hình cảm ứng màu 8.4″

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *