E5AN-Q3MT-500-N AC100-240 E5AN-R3MT-500-N AC100-240 E5CN-Q2MT-500 AC100-240
     
Loại 96×96, đầu ra điện áp 12VDC, 3 đầu ra cảnh báo Loại 96×96, đầu ra rơ le, 3 đầu ra cảnh báo Loại 48×48, đầu ra điện áp 12VDC, 2 đầu ra cảnh báo
E5CN-R2MT-500 AC100-240 E5CN-R2T AC100-240 E5EN-Q3MT-500-N AC100-240
     
Loại 48×48, đầu ra rơ le, 2 đầu ra cảnh báo Loại 48×48, đầu ra rơ le, 2 đầu ra cảnh báo Loại 48×96, đầu ra điện áp 12VDC, 3 đầu ra cảnh báo
E5EN-R3MT-500-N AC100-240 E53-CN01N2 E53-CN03N2
     
Loại 48×96, đầu ra điện áp 12VDC, 2 đầu ra cảnh báo Bo mạch RS232C cho E5CN/E5CN-H Bo mạch RS485 cho E5CN/E5CN-H
E53-EN01 E53-EN03  
   
Bo mạch RS232C cho E5AN/E5EN Bo mạch RS485 cho E5AN/E5EN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *