Return to Chọn theo mã

Điều khiển nhiệt độ

Permanent link to this article: https://banbientan.com/omron/dieu-khien-nhiet-do/


Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/otnjeldz/public_html/wp-content/themes/inc/loop.php on line 381

E5CSL – E5CWL

E5CSL-RTC E5CSL-RP E5CSL-QTC       Loại 48×48, đầu vào Cặp nhiệt K/J/T/R/S, đầu ra rơ le, 1 hàng hiển thị. Loại 48×48, đầu vào Điện trở nhiệt PT100, đầu ra rơ le, 1 hàng hiển thị. Loại 48×48, đầu vào Cặp nhiệt K/J/T/R/S, đầu ra điện áp 12VDC, 1 hàng hiển thị. E5CSL-QP E5CWL-R1TC …


Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/otnjeldz/public_html/wp-content/themes/inc/loop.php on line 381

E5CC

E5CC-RX2ASM-800 E5CC-QX2ASM-800 E5CC-CX2ASM-800       Loại 48×48, Đầu ra điều khiển 1 rơ le, 2 Alarm, nguồn AC100-240 Loại 48×48, Đầu ra điều khiển SSR, 2 Alarm, nguồn AC100-240 Loại 48×48, Đầu ra điều 4-20mA, 2 Alarm, nguồn AC100-240 E5CC-RX2DSM-800 E5CC-QX2DSM-800 E5CC-CX2DSM-800       Loại 48×48, Đầu ra điều khiển 1 rơ le, …


Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/otnjeldz/public_html/wp-content/themes/inc/loop.php on line 381

E5EC

E5EC-RX2ASM-800 E5EC-QX2ASM-800 E5EC-CX2ASM-800       Loại 48×96, Đầu ra điều khiển 1 rơ le, 2 Alarm, nguồn AC100-240 Loại 48×96, Đầu ra điều khiển SSR, 2 Alarm, nguồn AC100-240 Loại 48×96, Đầu ra điều 4-20mA, 2 Alarm, nguồn AC100-240 E5EC-RR2ASM-800 E5EC-QR2ASM-800 E5EC-CR2ASM-800       Loại 48×96, 1 đầu ra điều khiển rơ le …

E5AN – E5EN – E5CN

E5AN-Q3MT-500-N AC100-240 E5AN-R3MT-500-N AC100-240 E5CN-Q2MT-500 AC100-240       Loại 96×96, đầu ra điện áp 12VDC, 3 đầu ra cảnh báo Loại 96×96, đầu ra rơ le, 3 đầu ra cảnh báo Loại 48×48, đầu ra điện áp 12VDC, 2 đầu ra cảnh báo E5CN-R2MT-500 AC100-240 E5CN-R2T AC100-240 E5EN-Q3MT-500-N AC100-240       Loại 48×48, …


Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/otnjeldz/public_html/wp-content/themes/inc/loop.php on line 381

E5AZ – E5EZ – E5CZ

E5CZ-R2MT  E5CZ-Q2MT  E5CZ-C2MT       Loại 48×48, đầu ra rơ le, 2 đầu ra cảnh báo, gắn thêm được board. Loại 48×48, đầu ra điện áp 12VDC, 2 đầu ra cảnh báo, gắn thêm được board. Loại 48×48, đầu ra dòng, 2 đầu ra cảnh báo, gắn thêm được board. E5AZ-R3MT  E5AZ-Q3MT E5AZ-C3MT    …


Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/otnjeldz/public_html/wp-content/themes/inc/loop.php on line 381

E5AK – E5EK – E5CK

E5AK-AA2 E5CK-AA1 E5EK-AA2       Kích thước 96×96, Đầu ra có thể lựa chọn rơ le, điện áp hoặc dòng, 2 đầu ra cảnh báo Kích thước 48×48, Đầu ra có thể lựa chọn rơ le, điện áp hoặc dòng, 1 đầu ra cảnh báo Kích thước 48×96, Đầu ra có thể lựa chọn …

0948.956.835