M22R-EG-24A  M22R-EG-T2   M22R-ER-24A
     
 Đèn báo xanh, LED 24V  Đèn báo xanh, LED 220AC  Đèn báo đỏ, LED 24V
 M22R-ER-T2   M22R-EY-24A   M22R-EY-T2
     
 Đèn báo đỏ, LED 220AC  Đèn báo vàng, LED 2V  Đèn báo vàng, LED 220AC

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *