Return to Chọn theo mã

Đèn báo

Permanent link to this article: https://banbientan.com/omron/den-bao/

M22

Tài liệu tiếng anh M22  M22-FG-24A  M22-FG-T2   M22-FR-24A        Đèn báo xanh, LED 24V   Đèn báo xanh, LED 220AC  Đèn báo đỏ, LED 24V  M22-FR-T2  M22-FY-24A  M22-FY-T2          Đèn báo đỏ, LED 220AC  Đèn báo vàng, LED 24V  Đèn báo vàng, LED 220AC

M22R

 M22R-EG-24A  M22R-EG-T2   M22R-ER-24A        Đèn báo xanh, LED 24V  Đèn báo xanh, LED 220AC  Đèn báo đỏ, LED 24V  M22R-ER-T2   M22R-EY-24A   M22R-EY-T2        Đèn báo đỏ, LED 220AC  Đèn báo vàng, LED 2V  Đèn báo vàng, LED 220AC

0948.956.835