Return to Chọn theo mã

Công tắc hành trình

Permanent link to this article: https://banbientan.com/omron/cong-tac-hanh-trinh-1/


Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/otnjeldz/public_html/wp-content/themes/inc/loop.php on line 381

D4V

 D4V-8104Z  D4V-8108Z      Cần có bánh xe  Cần có bánh xe, có thể điều chỉnh  D4V-8111Z  D4V-8112Z      Có chốt đẩy  Chốt đẩy có bánh xe ngang   Xem chi tiết >>   Xem chi tiết >>  D4V-8122Z  D4V-8169Z      Có chốt đẩy, bánh xe dọc.  Cuộn dây lò xo  D4V-8107Z  D4V-8166Z     …


Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/otnjeldz/public_html/wp-content/themes/inc/loop.php on line 381

D4N

 D4N-1120    D4N-112G       Cần gạt, bánh xe  Cần gạt có thể điều chỉnh, bánh xe


Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/otnjeldz/public_html/wp-content/themes/inc/loop.php on line 381

WL

   WLCA12  WLCA12-2N  WLCA2        bánh xe cần dài 25-90mm, có thể điều chỉnh, góc quay 180 độ  loại bánh xe cần dài 25-90mm, có thể điều chỉnh,góc  quay 90độ  loại bánh xe cần ngắn 38mm, góc quay 180 độ  WLCA2-2  WLCL   WLCL-2N        loại bánh xe cần ngắn 38mm, không điều …


Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/otnjeldz/public_html/wp-content/themes/inc/loop.php on line 381

Z

 Z-15G-B  Z-15GD-B  Z-15GQ-B        Loại chốt ngắn, nhỏ, tác động lên xuống.  Loại chốt ngắn, tác động lên xuống.  Loại chốt dài tác động lên/xuống  Z-15GQ22-B  Z-15GW-B  Z-15GW22-B         Loại chốt dài có bánh xe tác động lên/xuống  loại cần dài 63mm  loại cần dài 26mm có bánh xe  Z-15HW78-B  Z-15GW55-B …


Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/otnjeldz/public_html/wp-content/themes/inc/loop.php on line 381

HL

 HL-5000  HL-5030  HL-5050         Loại cần gạt, bánh xe  Loại cần gạt thay đổi chiều dài, bánh xe  Loại cần gạt thay đổi chiều dài

0948.956.835