E2E-X2ME1  E2E-X2MF1  E2E-X5ME1
     
Loại phi 8, khoảng cách 2 mm, NPN, NO Loại phi 8, khoảng cách 2 mm, PNP, NO Loại phi 12, khoảng cách 5 mm, NPN, NO
 E2E-X5MF1 E2E-X10ME1 E2E-X10MF1
     
Loại phi 12, khoảng cách 5 mm, PNP, NO Loại phi 18, khoảng cách 10 mm, NPN, NO Loại phi 18, khoảng cách 10 mm, PNP, NO
E2E-X18ME1 E2E-X18MF1
   
Loại phi 30, khoảng cách 18 mm, NPN, NO Loại phi 30, khoảng cách 18 mm, PNP, NO

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *