Return to Chọn theo mã

Cảm biến tiệm cận

Permanent link to this article: https://banbientan.com/omron/cam-bien-tiem-can/


Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/otnjeldz/public_html/wp-content/themes/inc/loop.php on line 381

E2B

E2B-S08KS02-WP-C1 E2B-S08KS02-WP-B1 E2B-S08KN04-WP-C1       Tiệm cận phi 8, NPN, phát hiện 2mm Tiệm cận phi 8, PNP, phát hiện 2mm Tiệm cận phi 8, NPN, phát hiện 4mm E2B-S08KN04-WP-B1 E2B-M12KS04-WP-C1 E2B-M12KS04-WP-B1       Tiệm cận phi 8  PNP phát hiện 4mm Tiệm cận phi 12 NPN phát hiện 4mm Tiệm cận phi …


Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/otnjeldz/public_html/wp-content/themes/inc/loop.php on line 381

E2GN

E2GN-M12KS02-WP-B1  E2GN-M12KS02-WP-C1  E2GN-M12KN05-WP-B1        Loại M12 Khoảng cách 2mm, PNP, NO   Loại M12 Khoảng cách 2mm, NPN, NO  Loại M12 Khoảng cách 5mm, PNP, NO  E2GN-M12KN05-WP-C1  E2GN-M18KS05-WS-B1  E2GN-M18KS05-WS-C1         Loại M12 Khoảng cách 5mm, NPN, NO   Loại M18 Khoảng cách 5mm, PNP, NO  Loại M18 Khoảng cách 5mm, NPN, NO  E2GN-M18KN08-WS-B1 …


Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/otnjeldz/public_html/wp-content/themes/inc/loop.php on line 381

E2A

E2A-M12KS04-WP-B1 E2A-M12KS04-WP-C1 E2A-M12KN08-WP-B1       Loại M12, đầu bằng, khoảng cách 4mm, PNP, NO Loại M12, đầu bằng, khoảng cách 4mm, NPN, NO Loại M12, đầu lồi, khoảng cách 8mm, PNP, NO E2A-M12KN08-WP-C1 E2A-M18KS08-WP-B1 E2A-M18KS08-WP-C1       Loại M12, đầu lồi, khoảng cách 8mm, NPN, NO Loại M18, đầu bằng, khoảng cách 8mm, …


Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/otnjeldz/public_html/wp-content/themes/inc/loop.php on line 381

E2E

E2E-X2ME1  E2E-X2MF1  E2E-X5ME1       Loại phi 8, khoảng cách 2 mm, NPN, NO Loại phi 8, khoảng cách 2 mm, PNP, NO Loại phi 12, khoảng cách 5 mm, NPN, NO  E2E-X5MF1 E2E-X10ME1 E2E-X10MF1       Loại phi 12, khoảng cách 5 mm, PNP, NO Loại phi 18, khoảng cách 10 mm, …

TL

TL-N5ME1  TL-N10ME1  TL-N20ME1       Khoảng cách 5 mm, NPN, NO Khoảng cách 10 mm, NPN, NO Khoảng cách 20 mm, NPN, NO TL-Q2MC1 TL-Q5MC1 TL-L100-10        Khoảng cách 2 mm, NPN, NO Khoảng cách 5 mm, NPN, NO Khoảng cách 100mm, sử dụng được dưới nước, NPN-NO


Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/otnjeldz/public_html/wp-content/themes/inc/loop.php on line 381

E2K

E2K-C25MY1 E2K-C25ME1 E2K-C25MF1       M34, khoảng cách 25mm. AC90-250, 2 dây M34, khoảng cách 25mm. DC12-24, 3 dây, NPN-NO M34, khoảng cách 25mm. DC12-24, 3 dây, PNP-NO

0948.956.835