V400-R1CF V400-R1CS
   
Đầu đọc 2D code và Bar code (loại nhìn mặt trước) Đầu đọc 2D code và Bar code (loại nhìn mặt bên)
 Xem chi tiết >>  Xem chi tiết >>

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *