Content Protection by DMCA.com
ES2-HB ES2-THB
     
Đo độ ẩm 20~95%. Ngõ ra 1~5VDC Đo độ ẩm 20~95%, ngõ ra 1~5VDC, nhiệt độ 0~55oC, Pt100

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.