Return to Bộ mã hoá xung Encoder

E6D

E6D-CWZ1E 1000 P/R E6D-CWZ1E 2000 P/R E6D-CWZ1E 3600 P/R
     
Encoder 1000 xung/vòng, ngõ ra điện áp, nguồn 5VDC Encoder 2000 xung/vòng, ngõ ra điện áp, nguồn 5VDC Encoder 3600 xung/vòng, ngõ ra điện áp, nguồn 5VDC
E6D-CWZ1E 5000 P/R E6D-CWZ1E 6000 P/R
   
Encoder 5000 xung/vòng, ngõ ra điện áp, nguồn 5VDC Encoder 6000 xung/vòng, ngõ ra điện áp, nguồn 5VDC
E6D-CWZ2C 1000 P/R E6D-CWZ2C 2000 P/R E6D-CWZ2C 3600 P/R
     
Encoder 1000 xung/vòng, ngõ ra hở colector, nguồn 12VDC Encoder 2000 xung/vòng, ngõ ra hở colector, nguồn 12VDC Encoder 3600 xung/vòng, ngõ ra hở colector, nguồn 12VDC
E6D-CWZ2C 5000 P/R E6D-CWZ2C 6000 P/R
   
Encoder 5000 xung/vòng, ngõ ra hở colector, nguồn 12VDC Encoder 6000 xung/vòng, ngõ ra hở colector, nguồn 12VDC

Permanent link to this article: https://banbientan.com/omron/bo-ma-hoa-xung-encoder/e6d/

0948.956.835