Return to Bộ hiển thị số

K3MA-L

K3MA-L 100-240VAC K3MA-L-C 100-240VAC K3MA-L 24VAC/VDC
 K3MA L 100 240VAC K3MA L 100 240VAC  K3MA L 100 240VAC K3MA L 100 240VAC  K3MA L 100 240VAC K3MA L 100 240VAC
Đo nhiệt, đầu vào Nhiệt điện trở(Pt100) hoặc cặp nhiệt, không có đầu ra, nguồn 100-240AC Đo nhiệt, đầu vào Nhiệt điện trở(Pt100) hoặc cặp nhiệt, đầu ra 2 rơ le, nguồn 100-240AC Đo nhiệt, đầu vào Nhiệt điện trở(Pt100) hoặc cặp nhiệt, không có đầu ra, nguồn 24VAC/VDC
K3MA-L-C 24VAC/VDC  
 K3MA L 100 240VAC K3MA L 100 240VAC
Đo nhiệt, đầu vào Nhiệt điện trở(Pt100) hoặc cặp nhiệt, đầu ra 2 rơ le, nguồn 24VAC/VDC

Permanent link to this article: https://banbientan.com/omron/bo-hien-thi-so/k3ma-l/

0948.956.835