Return to Bộ hiển thị số

K3HB

K3HB-VLC 100-240VAC K3HB-VLC 24VAC/VDC K3HB-XAA 100-240VAC
     
Bộ hiển thị và điều khiển trọng lượng, nguồn 100-240VAC Bộ hiển thị và điều khiển trọng lượng, nguồn 24VAC/VDC Bộ hiển thị và điều khiển. Ngõ vào dòng điện AC
K3HB-XAD 100-240VAC K3HB-XVA 100-240VAC K3HB-XVD 100-240VAC
     
Bộ hiển thị và điều khiển, ngõ vào dòng điện DC Bộ hiển thị và điều khiển. Ngõ vào điện áp AC Bộ hiển thị và điều khiển. Ngõ vào điện áp DC

Permanent link to this article: https://banbientan.com/omron/bo-hien-thi-so/k3hb/

0948.956.835