H3DKZ-A1 AC/DC24-240 H3DKZ-A2 AC/DC24-240 H3DKZ-F AC/DC24-240
     
Loại on-delay, 0.1 s – 1200 h, SPDT Loại on-delay, 0.1 s – 1200 h, DDPT Đặt thời gian kép, 0.1s – 1200h, SPDT
H3DKZ-G AC/DC24-240 H3DKZ-GE AC240-440 H3DKZ-HDL AC200-240V
     
Chuyển sao/tam giác, SPDT Chuyển sao/tam giác, SPDT Loại Off-delay, 0.1 – 1200 h,SPDT

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *