H3B

H3BA-N AC220V H3BA-N8H AC220V H3BF-N8 AC220V
     
Bộ định thời gian đa năng, 11 chân tròn, analog Bộ định thời gian đa năng, 8 chân tròn, analog Bộ định thời gian hai kim (Twin timer), 8 chân tròn, analog
H3BG-N8H AC220V H3BH-N8 AC220V M H3BH-N8 AC220V S
     
Bộ định thời gian khởi động Sao-Tam giác, 8 chân tròn, analog Bộ định thời gian OFF (Off-Delay), 8 chân tròn, 0.05 ~ 12 phút Bộ định thời gian OFF (Off-Delay), 8 chân tròn, 0.05 ~ 12 giây

Gửi phản hồi