Return to Chọn theo mã

Bộ định thời gian

Permanent link to this article: https://banbientan.com/omron/bo-dinh-thoi-gian/


Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/otnjeldz/public_html/wp-content/themes/inc/loop.php on line 381

H3DKZ

H3DKZ-A1 AC/DC24-240 H3DKZ-A2 AC/DC24-240 H3DKZ-F AC/DC24-240       Loại on-delay, 0.1 s – 1200 h, SPDT Loại on-delay, 0.1 s – 1200 h, DDPT Đặt thời gian kép, 0.1s – 1200h, SPDT H3DKZ-G AC/DC24-240 H3DKZ-GE AC240-440 H3DKZ-HDL AC200-240V       Chuyển sao/tam giác, SPDT Chuyển sao/tam giác, SPDT Loại Off-delay, 0.1 – 1200 …


Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/otnjeldz/public_html/wp-content/themes/inc/loop.php on line 381

H3JA

H3JA-8A AC200-240 10M H3JA-8A AC200-240 10S H3JA-8A AC200-240 1S       On-delay, 10 phút, SPDT, nguồn AC200-240 On-delay, 10 giây, SPDT, nguồn AC200-240 On-delay, 1 giây, SPDT, nguồn AC200-240 H3JA-8A AC200-240 30M H3JA-8A AC200-240 30S H3JA-8A AC200-240 3H       On-delay, 30 phút, SPDT, nguồn AC200-240 On-delay, 30 giây, SPDT, nguồn AC200-240 On-delay, …


Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/otnjeldz/public_html/wp-content/themes/inc/loop.php on line 381

H5CZ

H5CZ-L8 H5CZ-L8E H5CZ-L8ED       Hiển thị số LCD, 8 chân tròn, SPDT Hiển thị số LCD, 8 chân tròn, SPDT + tiếp điểm tức thời SPDT Hiển thị số LCD, 8 chân tròn, SPDT + tiếp điểm tức thời SPDT


Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/otnjeldz/public_html/wp-content/themes/inc/loop.php on line 381

H3CR

H3CR-A AC100-240/DC100-125 H3CR-A AC24-48/DC12-48 H3CR-A8 AC100-240/DC100-125       Bộ định thời gian đa chức năng, 11-chân tròn, analog Bộ định thời gian đa chức năng, 11-chân tròn, analog Bộ định thời gian đa chức năng, 8-chân tròn, analog H3CR-A8 AC24-48/DC12-48 H3CR-F8 AC100-240 H3CR-F AC100-240       Bộ định thời gian đa chức năng, …


Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/otnjeldz/public_html/wp-content/themes/inc/loop.php on line 381

H5CX & H5CN

H5CX-A-N H5CX-L8-N H5CN-XAN AC100-240       Bộ định thời gian hiển thị số Bộ định thời gian hiển thị số, 8-chân tròn (sử dụng thêm đế cắm) Bộ định thời gian 0.001~99.99s H5CN-XBN AC100-240 H5CN-XCN AC100-240 H5CN-XDN AC100-240       Bộ định thời gian 0.1 to 999.9 s Bộ định thời gian 1 …


Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/otnjeldz/public_html/wp-content/themes/inc/loop.php on line 381

H3B

H3BA-N AC220V H3BA-N8H AC220V H3BF-N8 AC220V       Bộ định thời gian đa năng, 11 chân tròn, analog Bộ định thời gian đa năng, 8 chân tròn, analog Bộ định thời gian hai kim (Twin timer), 8 chân tròn, analog H3BG-N8H AC220V H3BH-N8 AC220V M H3BH-N8 AC220V S       Bộ định thời …


Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/otnjeldz/public_html/wp-content/themes/inc/loop.php on line 381

H5F & H5S

H5F-B H5F-FB H5F-KB       Bộ định thời gian trong ngày Bộ định thời gian trong ngày Bộ định thời gian trong ngày H5L-A H5S-WB2 H5S-WFB2       Bộ định thời gian trong tuần Bộ định thời gian trong tuần Bộ định thời gian trong tuần H5S-YB2-X H5S-YFB2-X     Bộ định thời …

0948.956.835